Informatie

Contractuele voorwaarden

Betaling

De deelnamekost staat per activiteit op deze website vermeld en is per leerling. Soms worden minimum prijzen per klas gerekend. Elke school ontvangt na de activiteit een factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen (begeleiders betalen niets). Voor activiteiten die buiten de gemeenschapscentra plaatsvinden wordt gefactureerd op basis van het aantal reservaties tenzij anders overeengekomen met de externe organisatie.

Annulatie

Bij annulering wordt het volledige bedrag gefactureerd. De bevestigingsbrief die einde september naar de scholen wordt verstuurd, geldt als contract. Indien het aantal afwezigen op een activiteit meer dan 10% van de reservatie bedraagt, zal 90% van de reservatie aangerekend worden.

  • Enkel in geval van overmacht (zoals stakingen die minder dan 2 weken op voorhand zijn aangekondigd of terreurdreiging) worden geen kosten aangerekend.
  • Scholen die zonder verwittiging niet komen opdagen, betalen de volledige som.
  • Scholen die laattijdig komen opdagen bij een voorstelling en de zaal niet meer binnen kunnen, dienen eveneens de volledige som te betalen.

Indien u voor een activiteit toch wenst te annuleren, zal er eerst samen naar een oplossing gezocht worden. Indien deze niet gevonden wordt, zal de activiteit toch aangerekend worden. Hoe sneller we op de hoogte zijn, hoe meer kans dat er een oplossing wordt gevonden.